Course curriculum

 • 1

  The Course

  • 01. Pak Biu - Tan Gaan

  • 02. Punching

  • 03. Pak Sau Timing Drill

  • 04. Gum Sau - All Direction

  • 05. Hand Drils from Man Sau

  • 06. Fak Sau Explained

  • 07. Jing Gerk

  • 08. Jum Sau and Jut Sau

  • 09. Bong and Lap Drill with Change

  • 10. Long Bridge and Tai Sau

  • 11. Pak to Juk - Tan to Gaan - Jum to Dai

  • 12. Bong Tan Tok - Toot Sau